pedagog I. i II. stupeň

Pozice

pedagog I. i II. stupeň
Anglický jazyk | Asistent pedagoga | Biologie | Český jazyk | Chemie | Dějepis | Elektrotechnika | Fyzika | Hudební výchova | Informatika | Jiné | Matematika | Německý jazyk | Občanský a společenskovědní základ | První stupeň ZŠ | Tělesná výchova | Výchova k občanství | Výchova ke zdraví | Výtvarná výchova | Zeměpis

Kontaktní osoba

Kristýna Mutalová
kristyna.mutalova@skolasvetice.cz

Lokalita

Hlavní město Praha | Středočeský kraj
ZŠ Světice
Bližší informace

Mise školy:
Naším posláním je poskytovat kvalitní povinné základní vzdělávání za rovných podmínek všem žákům, vést žáky k sebepoznávání a seberozvoji, učit žáky k důvěře ve své vlastní schopnosti a zodpovědnosti za své volby, přispívat k ochraně a rozvoji základních lidských hodnot, a to za spolupráce s rodiči žáků, a také za využití kulturních, historických a přírodních podmínek obce Světice a regionu Říčansko.
Vize školy:
Chceme být vyhledávanou, bezpečnou a důvěryhodnou inkluzivní základní školou v regionu.
U nás nekončí pracovní den zvoněním poslední hodiny, věnujeme se i mimoškolním aktivitám, projektům, výletům…

Na co se u nás můžete těšit?
– finanční ohodnocení adekvátní zkušenostem a praxi
– odměny za nasazení mimo pracovní náplň, za účast a pořádání školních i mimoškolních akcí, škol v přírodě, lyžařských zájezdů a podobně
– vstřícnost a podpora pedagoga v dalším sebe rozvoji a vzdělávání
– FKSP – příspěvek na rekreaci
– možnost MULTISPORT karty
– příspěvek na dopravu
– moderní přístupy k výuce – chromebooky, vyučování v přírodě a další
– práce na hlavní pracovní poměr
– nástup: školní rok 2023/2024
– milý kolektiv lidí, pro které učit není jen práce, ale životní poslání 😊
– vstřícné a podporující prostředí

Koho uvítáme v našich řadách
– student/ka nebo absolvent/ka SŠ, VŠ pedagogického směru nebo jiného oboru, se zkušeností s prací s dětmi
– přirozená autorita, pozitivní přístup, radost z práce s dětmi
– vstřícnost inkluzivnímu stylu školy
– člověka, který je respektující, vstřícný, vlídný, motivovaný a zajímá se o další sebevzdělávání
– hledáme někoho, kdo se bude profesionálně a zodpovědně řídit filosofií naší školy