Učitel/Učitelka 1. stupně

Pozice

Učitel/Učitelka 1. stupně
První stupeň ZŠ

Kontaktní osoba

Mgr. Světlana Racková
svetlana.rackova@skolaveltrusy.cz, tel. 731 617 991

Lokalita

Středočeský kraj
Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace
Bližší informace

– nástup od 23. 8. 2021, zástup za MD s perspektivou trvalého pracovního poměru
– kvalifikační předpoklady dle zákona 563/2004 Sb. o pg. pracovnících v platném znění
– čistý výpis z rejstříku trestů, morální bezúhonnost
– kladný vztah k dětem a loajalita ke škole
– potřeba zvládnutí prezenční i distanční výuky /práce s počítačem/
– aktivní přístup k práci, kreativita
Přivítáme i absolventy nebo studenty dokončující studium. /www.skola.veltrusy.cz/