učitel/učitelka všeobecně vzd. předmětů

Pozice

učitel/učitelka všeobecně vzd. předmětů
Český jazyk | Dějepis | Matematika | Tělesná výchova | Výchova k občanství | Výtvarná výchova

Kontaktní osoba

Mgr. Iveta Sedláčková
reditelna@zsdobrovice.cz

Lokalita

Středočeský kraj
Základní škola a mateřská škola Dobrovice
Bližší informace

Od září 2021 hledáme učitele/učitelku na 2. stupeň – matematika, český jazyk, dějepis, výchova k občanství, tělesná výchova, výtvarná výchova. Budoucí učitel může získat obecní byt.