Učitelka / učitel 2.stupně

Od 1.9. 2023 přijmeme učitelku / učitele 2. stupně (Aj, M, Čj, Rj, Př, Z). Nástup od 1.9. 2023. Zaběhlý profesionální kolektiv, zajímavá a naplňující práce. Dobré materiální zabezpečení. Možnost ubytování v městském bytě. Škola se účastní řady projektů a grantů....

Učitel TV, Z, ZPV

Milí kolegové, SŠ v Praze hledá aktuálně pedagoga/y těchto předmětů: základy přírodních věd, tělesná výchova a zeměpis. Možnost i zkrácených úvazků, popř. jeden hlavní. Vše na domluvě. V případě zájmu se ozvěte do zprávy. Budeme se těšit...

pedagog I. i II. stupeň

Mise školy: Naším posláním je poskytovat kvalitní povinné základní vzdělávání za rovných podmínek všem žákům, vést žáky k sebepoznávání a seberozvoji, učit žáky k důvěře ve své vlastní schopnosti a zodpovědnosti za své volby, přispívat k ochraně a rozvoji základních...

Učitel/ka na suplování

Do International School of Prague hledáme nové kolegy/kolegyně, kteří budou chodit suplovat za naše vyučující v době jejich nepřítomnosti. Přestože se jedná o práci s nepravidelným rozvrhem, ve škole máme víc jak 100 pedagogů, zástupy tak potřebujeme pravidelně během...