Učitel / učitelka Pracovních činností

Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11 nabízí na doplnění svého pedagogického sboru od školního roku 2023/2024 pozici učitelky / učitele pracovních činností. Výše úvazku 1,0 Nabízíme: příjemné pracovní prostředí, nenárokové složky platu dle skutečně odvedené práce...

pedagog I. i II. stupeň

Mise školy: Naším posláním je poskytovat kvalitní povinné základní vzdělávání za rovných podmínek všem žákům, vést žáky k sebepoznávání a seberozvoji, učit žáky k důvěře ve své vlastní schopnosti a zodpovědnosti za své volby, přispívat k ochraně a rozvoji základních...