Speciální pedagog

Přijmeme učitele/ku na 2. stupeň zaměření AJ na plný nebo zkrácený úvazek. Třídy s nízkým počtem žáků, vstřícný a přátelský kolektiv, podpora dalšího vzdělávání. Požadujeme ukončené/probíhající VŠ studium pedagogického zaměření (speciální pedagogika) a kladný vztah k...

Logoped

zaměstnám kolegyni, či kolegu absolventa spec. ped.+logopedie do ambulance klin. logopedie, garance předatestační přípravy.

Sspeciální pedagog v PPP, úvazek 0,5-1.00

Práce s klienty ve věku 3-26 let , nejčastěji s žáky ZŠ a SŠ. Diagnostika specifických poruch učení,ADHD, reedukace SPU, konzultace se školami, praní doporučení pro školu. Spolupráce s psychology při zjišťování školní zralosti, práce s předškoláky (grafomotorika,...