SŠ učitel/ka odborných předmětů

V souvislosti s velkým nárůstem studentů a z důvodu generační obměny hledáme nové kolegyně a kolegy na výuku předmětů Pozemní stavitelství, Programování, Strojírenství Informatika, Elektrotechnika Možný nástup od září 2023, možnost čerpání náborového příspěvku. Vhodné...

pedagog I. i II. stupeň

Mise školy: Naším posláním je poskytovat kvalitní povinné základní vzdělávání za rovných podmínek všem žákům, vést žáky k sebepoznávání a seberozvoji, učit žáky k důvěře ve své vlastní schopnosti a zodpovědnosti za své volby, přispívat k ochraně a rozvoji základních...