Pečující osoba v dětské skupině

Pečující osoba v dětské skupině pro 12 dětí ve věku 2-5 let (2 učitelky na 12 dětí). Požadované vzdělání: učitel mateřské školy, 1. stupně základní školy, speciální pedagog, vychovatel nebo asistent pedagoga podle § 20 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících....

Asistent učitele

Vaše pracovní náplň bude zahrnovat asistenci našim zkušeným učitelům pro skupinu studentů spadající do kategorie Early Years v jejich lekcích a být ve třídě 15 minut před a 15 minut po lekci, abychom zajistili bezpečnost našich studentů, když učitel není přítomen....

Young Learner Monitors

British Council v Praze hledá brigádníky. Budete součástí širšího týmu asistentů, od kterých se očekává, že zajistí bezpečnost a pohodu všech dětí v době, kdy nejsou ve třídě, nebo nemají jiný dozor ostatních zaměstnanců. Požadavky: věk: alespoň 17 let úroveň...

Asistent / asistentka pedagoga

Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11 nabízí na doplnění svého pedagogického sboru asistenta / asistentku pedagoga. Nabízíme: příjemné pracovní prostředí, nenárokové složky platu dle skutečně odvedené práce (3-4 krát ročně odměny), možnost dalšího vzdělávání....