Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ

Pozice

Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ
Český jazyk | Dějepis | Občanský a společenskovědní základ

Kontaktní osoba

Ing. Ivan Roušal
reditel@zahradnickaskola.cz

Lokalita

Hlavní město Praha
Střední zahradnická škola a SOU s.r.o.
Bližší informace

Od září 2020 přijmeme kvalifikovaného učitele s aprobací český jazyk, dějepis, občanská nauka na plný pracovní úvazek. Nabízíme přátelský kolektiv, vstřícný přístup, příjemné a klidné prostředí.
Kontakt: reditel@zahradnickaskola.cz