Učitel SŠ

Pozice

Učitel SŠ
Anglický jazyk | Český jazyk | Občanský a společenskovědní základ | Tělesná výchova

Kontaktní osoba

Ing. Jiří Juránek
juranek@soskv.cz

Lokalita

Karlovarský kraj
Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o.
Bližší informace

Profil uchazeče /požadavky/, schopnosti:
• přirozeně vstřícný přístup k žákům
• proaktivní, energický přístup, samostatnost a systematičnost
• ochota na sobě pracovat
• schopnost dávat i přijímat zpětnou vazbu
• zájem o inovativní pedagogické přístupy
• podporovat dlouhodobou spolupráci na dynamicky se rozvíjející škole
• realizovat vlastní nápady
Vzdělání a vědomosti:
Splňuje kvalifikační předpoklady dle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v aktuálním znění. Vede komplexní vzdělávací a výchovnou činnost ve všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětech spojené s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace v programu Bakalář. Ovládá systémy spojené s výpočetní technikou. Rozumí problematice: Tvorba a koordinace ŠVP a individuálních vzdělávacích plánů. Tvorba koncepcí rozvoje středního vzdělání s maturitní zkouškou a výučním listem. Znalost zejména zákona: 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Platové podmínky:
• odměňování s přihlédnutím na zákon č. 341/2017 Sb.
• po zapracování zajímavé finanční ohodnocení dle schopností a výše úvazku
• příplatek za třídnictví, nenárokové složky platu
• perspektiva dlouhodobého trvalého pracovního poměru
• 8 týdnů dovolené, 12 dnů samostudia
• příplatek na stravování
• Nástupní plat podle schopností, 40 tisíc hrubého