Sspeciální pedagog v PPP, úvazek 0,5-1.00

Pozice

Sspeciální pedagog v PPP, úvazek 0,5-1.00
Speciální pedagog

Kontaktní osoba

Paed.Dr. Jana Lípová
j.lipova@seznam.cz

Lokalita

Hlavní město Praha
PPP pro Prahu 11 a 12, Praha 4, Kupeckého 576
Bližší informace

Práce s klienty ve věku 3-26 let , nejčastěji s žáky ZŠ a SŠ.
Diagnostika specifických poruch učení,ADHD, reedukace SPU, konzultace se školami, praní doporučení pro školu.
Spolupráce s psychology při zjišťování školní zralosti, práce s předškoláky (grafomotorika, předškolní dovedosti).
Metodické vedení speciálních pedagogů na školách.
Nabízíme přátelský pracovní kolektiv, zajímavou a různorodou práci, příjemné pracovní prostředí.
Možnost dalšího vzdělávání.
Velmi dobrá dopravní dostupnost.
Bližší informace