Vyučující českého jazyka a občanské výchovy

Pozice

Vyučující českého jazyka a občanské výchovy
Český jazyk | Občanský a společenskovědní základ

Kontaktní osoba

Katrin Laubensteinová
katrin.laubensteinova@dsp-praha.cz

Lokalita

Hlavní město Praha
Německá škola v Praze s.r.o., zahraniční škola a gymnázium
Bližší informace

Bližší informace najdete zde: https://www.dsp-praha.org/images/dokument/stellenausschreibungen/inzerat_cj_21_22_1.pdf