Vyučující českého jazyka a občanské výchovy

Pozice

Vyučující českého jazyka a občanské výchovy
Český jazyk | Dějepis | Občanský a společenskovědní základ

Kontaktní osoba

Katrin Laubensteinová
katrin.laubensteinova@dsp-praha.cz

Lokalita

Hlavní město Praha
Německá škola v Praze s.r.o., zahraniční škola a gymnázium
Bližší informace

Hledáme vyučující/ho českého jazyka a občanské výchovy (příp. dějepisu) pro české gymnázium Německé školy v Praze. Více informací na: https://www.dsp-praha.org/cs/gymnazium