Třídní učitel pro 3.trojročí ZŠ

Pozice

Třídní učitel pro 3.trojročí ZŠ
Anglický jazyk | Biologie | Český jazyk | Chemie | Dějepis | Fyzika | Hudební výchova | Jiné | Matematika | Občanský a společenskovědní základ | Tělesná výchova | Výchova k občanství | Výchova ke zdraví | Výtvarná výchova | Zeměpis

Kontaktní osoba

Hana Chramostová
hana.chramostova@montessoriandilek.cz

Lokalita

Hlavní město Praha | Středočeský kraj
Montessori školy Andílek
Bližší informace

Do našeho týmu hledáme:

Třídního učitele / učitelku pro třetí trojročí 2.stupně ZŠ

Naše třetí trojročí 2.stupně ZŠ – adolescentní program – navazuje na 1.stupeň ZŠ Andílek, vzdělává žáky 7. – 9. tříd ve věkově smíšené skupině a má kapacitu 25 studentů.

Program je realizován ve škole v Praze a na naší Montessori farmě v Senešnici ve Středočeském kraji. Ve školním roce 2022/23 budou studenti dva týdny v měsíci docházet na výuku do učebny v Praze. Další dva týdny v měsíci budou žít, pracovat a učit se na farmě.

Naše připravené prostředí v Praze zahrnuje vybavenou učebnu, ateliér, zázemí školní výdejny a sportoviště.

Na farmě je k dispozici velký obytný dům, který skýtá zázemí pro komunitní život, maringotka, učebna s vazbou na přírodu a venkovní kuchyně.

Farma dříve sloužila pro chov koz, slepic a ovcí, ke kterému se chceme se studenty ve školním roce 2022/23 vrátit. Na farmě se bude stavět kořenová čistička a budeme revitalizovat vodní nádrž, tok potoka Makyty a stavět tůně. Budeme též pěstovat včely.

Pozemek farmy čítá téměř 80 000m2, na kterých je ovocný sad, rybník, potok, les, louky a pole pro zemědělskou produkci. Farma bude ve školním roce 2022/23 naší učebnou i učební pomůckou zároveň – zde budou zasazeny, zakoření, vyrostou a skončí všechny naše výukové projekty.

Náš nový třídní učitel / učitelka má kvalifikaci pro výuku na 2.stupni ZŠ nebo střední škole dle zákona o pedagogických pracovnících a je to učitel nebo učitelka, který/á chce a dokáže učit jinak.

Hledáme člověka, který je přesvědčen, že svět kolem nás, příroda a její ekosystémy a společný sociální život a práce na farmě jsou tou nejlepší cestou, jak děti vzdělávat, a který dovede zajistit realizaci kurikula 2.stupně prostřednictvím komplexních a dlouhodobých činností a projektů, které budou probíhat právě tam.

Hledáme učitele / učitelku, který/á dovede učit a vychovávat studenty prostřednictvím společné práce, takzvaně “working side by side”, který/á dovede studenty maximálně zapojit do organizace a života na farmě, dovede vést studenty k tomu, aby se naučili stanovovat si vlastní cestu k dosažení výchovně vzdělávacích cílů a aby byli aktivními leadery svého vlastního formování.

Náš nový třídní učitel / učitelka vede tým kolegů, předmětových pedagogů a pomáhá i jim proučit předměty prostřednictvím projektové práce (například včely, zahrada, kořenová čistička, atd.).
Požadavky:
Kvalifikace pro výuku na 2.stupni ZŠ nebo střední škole dle zákona o pedagogických pracovnících,
Prokazatelná zkušenost s prací se žáky 2.stupně,
Prokazatelná zkušenost s projektovou a terénní výukou a velká chuť učit v prostředí farmy a pomocí projektů,
Zkušenost třídního učitele / učitelky,
Ochota k výkonu práce jak v Praze, tak v Senešnici,
Výborná znalost anglického jazyka slovem i písmem a schopnost v tomto jazyce učit,
Pozitivní a proaktivní přístup, efektivní a respektující komunikace, důslednost, přísnost a zároveň laskavost a vlídnost k sobě i druhým,
Zdravý životní styl, sportovní nátura, úzký vztah k přírodě a ekologii a návyky, které povedou studenty k trvale udržitelnému životnímu stylu,
Nadšení pro či znalost Montessori přístupu a ochota absolvovat mezinárodní Montessori trénink pro Montessori učitele žáků ve věku 12-18,
Chuť jezdit na stáže do zahraničí,
Další vzdělání, například v oblasti zážitkové pedagogiky, kurz Učitel naživo, kurz Respektovat a být respektován, apod.,
Ochota se kontinuálně vzdělávat a pracovat na sobě.
Další informace:
Práce na plný úvazek
Od 1.6.2022
Výkon práce: Pod radnicí 3, Praha 5 a Senešnice 56
Nástupní mzda: 40 000 Kč hrubého, s možností růstu dle výsledků
8 týdnů dovolené
Proplacený telefon
Kontinuální vzdělávání v Montessori i v dalších oblastech.

Pokud máte zájem u nás pracovat, prosíme, pošlete svůj životopis a motivační dopis na email hana.chramostova@montessoriandilek.cz do 30.4.2022.

Děkujeme a těšíme se, že se nám ozvete.

Mgr. Hana Chramostová
Ředitelka školy