Lektor adaptační skupiny

Pozice

Lektor adaptační skupiny
Asistent pedagoga | Český jazyk | Dějepis | Jiné | Mateřská škola | Občanský a společenskovědní základ | První stupeň ZŠ | Ruský jazyk | Speciální pedagog | Tělesná výchova | Výtvarná výchova

Kontaktní osoba

Irena Smolíková
e-mail: irena.smolikova@ricany.cz; Tel: 724887177887

Lokalita

Středočeský kraj
Město Říčany
Bližší informace

Město Říčany, odbor školství a kultury hledá na měsíc srpen do adaptačních skupin pro ukrajinské děti lektory českého jazyka.
Základní informace:
• Zajištění celodenního prázdninového programu po týdenních turnusech (jen všední dny) – výuka českého jazyka + další aktivity dle schopností uchazeče – sport, hry, výtvarné činnosti, tanec
• Skupiny s 15 – 20 ukrajinskými dětmi
• 40 hodin týdně (8 hodin denně)
• Hodinová mzda 200 Kč / hod
• Bezplatné stravování (svačina, oběd, svačina)
• Základna adaptační skupiny – Skautská klubovna nebo 3. ZŠ u Říčanského lesa
Požadavky na uchazeče:
• Věk minimálně 18 let
• Trestní bezúhonnost – výpis z rejstříku trestů
• Zkušenosti s vedením dětí
• Znalost českého jazyka
Uchazeč doloží životopis s uvedením:
• nejvyššího dosaženého vzdělání
• předchozí praxe
• úrovně znalosti českého jazyka