Učitel/ka humanitních předmětů na 2. stupni ZŠ

Pozice

Učitel/ka humanitních předmětů na 2. stupni ZŠ
Dějepis | Občanský a společenskovědní základ

Kontaktní osoba

Svatopluk Mareš
mares@magic-hill.cz

Lokalita

Středočeský kraj
Magic Hill škola s RVJ
Bližší informace

Soukromá základní škola v Říčanech u Prahy s dvojjazyčnou výukou od 1. do 9. třídy. Podnětné prostředí, smysluplná výuka v souladu s dovednostmi pro 21. století, moderní metody práce, přátelské respektující klima, otevřený přístup a teamová spolupráce.
www.magic-hill.cz
CO VÁS NA TÉTO POZICI ČEKÁ?
• Výuka humanitních předmětů, ideálně kombinace historie, občanská výchova/ZSV
• Účast na projektech a rozvoji naší školy
Plat: 45 000 – 55 000 Kč / měsíc