Učitelka 1. stupně

Pozice

Učitelka 1. stupně
První stupeň ZŠ

Kontaktní osoba

Radka Sobolová
radka.sobolova@lauder.cz

Lokalita

Hlavní město Praha
Lauderovy školy, Praha 2
Bližší informace

Jsme komunitní církevní školou. Menší počet dětí ve třídách. Otevřenost ze strany vedení, volnost ve výběru metod učení, společné projekty napříč školou, vzájemná podpora v týmu, podpora dalšího vzdělávání.