Speciální pedagog – logoped

Pozice

Speciální pedagog - logoped
Speciální pedagog

Kontaktní osoba

Mgr. Diana Vonášková tel. 723 869 976
diana.vonaskova@centrum.cz

Lokalita

Středočeský kraj
KLINICKÁ LOGOPEDIE Lysá nad Labem
Bližší informace

Přijmu absolventku se SZZ z logopedie a surdopedie