Jihomoravský kraj

Průvodce

Kontaktní osoba
Martin Pietrazsek
Obor
Anglický jazyk
Biologie
Český jazyk
Chemie
Dějepis
Francouzský jazyk
Fyzika
Hudební výchova
Informatika
Italský jazyk
Jiné
Matematika
Německý jazyk
Občanský a společenskovědní základ
Ruský jazyk
Španělský jazyk
Tělesná výchova
Výchova k občanství
Výchova ke zdraví
Výtvarná výchova
Zeměpis
Pozice
Průvodce
Kontakt
+42072549107
Škola
Expediční střední Scioškola

Tvořič výukových materiálů

Kontaktní osoba
Nikol Vypior
Obor
Anglický jazyk
Asistent pedagoga
Biologie
Český jazyk
Chemie
Dějepis
Elektrotechnika
Francouzský jazyk
Fyzika
Hudební výchova
Informatika
Italský jazyk
Jiné
Matematika
Mateřská škola
Německý jazyk
Občanský a společenskovědní základ
První stupeň ZŠ
Ruský jazyk
Španělský jazyk
Speciální pedagog
Strojírenství
Tělesná výchova
Výchova k občanství
Výchova ke zdraví
Výtvarná výchova
Zeměpis
Pozice
Tvořič výukových materiálů
Kontakt
vypior@orgpad.com
Škola
OrgPad s.r.o.

Lektor zájmových kroužků

Kontaktní osoba
Eliška Punčochářová
Obor
Biologie
Chemie
Fyzika
Zeměpis
Pozice
Lektor zájmových kroužků
Kontakt
724233543
Škola
Věda nás baví