kvalifikovaný učitel/učitelka

Pozice

kvalifikovaný učitel/učitelka
Anglický jazyk | Asistent pedagoga | Český jazyk | Hudební výchova | Informatika | Tělesná výchova | Výtvarná výchova

Kontaktní osoba

RNDr. Kamil Bříza
briza@gjp.cz

Lokalita

Středočeský kraj
Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská166
Bližší informace

Pro školní rok 2020/21 přijme Gymnázium Jiřího z Poděbrad na doplnění pedagogického sboru kvalifikovanou učitelku/učitele, asistentku/asistenta pedagoga na plný úvazek či externistu na částečný úvazek v některé z těchto aprobací nebo jejich kombinací:
Český jazyk
Anglický jazyk
Tělesná výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Informatika
Asistent pedagoga
Zájemci nechť zašlou svou žádost, životopis a doklady o kvalifikaci (sken, fotokopie) na e-mail briza@gjp.cz nebo do kanceláře školy na adresu Studentská 166, 29001 Poděbrady