učitel matematiky a chemie

Pozice

učitel matematiky a chemie
Chemie | Informatika | Matematika | Tělesná výchova

Kontaktní osoba

Jaroslava Turková
gymdubi@volny.cz

Lokalita

Ústecký kraj
Gymnázium J.A.Komenského Dubí u Teplic, s.r.o
Bližší informace

Výuka ve třídách s menším počtem žáků (v průměru 15 žáků ve třídě); týmová práce ve vstřícném pracovním kolektivu, velmi dobré technické zázemí pro výuku (PC, tablety, dataprojektory), projektové vyučování a netradiční projektové dny. Prioritou jsou dobré vztahy a pozitivní klima ve škole. www.gymduib.cz; https://www.facebook.com/gjakdubi