učitel matematiky, chemie, informatiky, tělesné výchovy na gymnáziu

Pozice

učitel matematiky, chemie, informatiky, tělesné výchovy na gymnáziu
Chemie | Informatika | Matematika | Tělesná výchova

Kontaktní osoba

Jaroslava Turková Mgr. Bc.
gymdubi@volny.cz

Lokalita

Ústecký kraj
Gymnázium J.A.Komenského Dubí u Teplic, s.r.o
Bližší informace

Výuka ve třídách s menším počtem žáků (v průměru 15 žáků ve třídě); týmová práce ve vstřícném pracovním kolektivu, velmi dobré technické zázemí pro výuku (PC, tablety, dataprojektory), projektové vyučování a netradiční projektové dny. Prioritou jsou dobré vztahy a pozitivní klima ve škole. www.gymdubi.cz; https://www.facebook.com/gjakdubi