UČITEL/KA HUMANITNÍCH PŘEDMĚTŮ

Pozice

UČITEL/KA HUMANITNÍCH PŘEDMĚTŮ
Český jazyk | Dějepis | Občanský a společenskovědní základ

Kontaktní osoba

Mgr. Ilona Drahotová
drahotova@gym-nymburk.cz

Lokalita

Středočeský kraj
Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce
Bližší informace

8-leté a 4-leté gymnázium