Učitel ČJ, AJ, NJ

Pozice

Učitel ČJ, AJ, NJ
Anglický jazyk | Český jazyk | Dějepis | Německý jazyk | Občanský a společenskovědní základ | Výchova k občanství | Zeměpis

Kontaktní osoba

Monika Hodaňová
hodanova@euroskola.cz

Lokalita

Hlavní město Praha
Euroškola Praha SOŠ
Bližší informace

Od sprna 2020 přijeme učitele / učitelku českého jazyka v kombinaci s jiným předmětem Dej, OV, ZSV, Zem, NJ, nejlépe anglickým jazykem (není podmínkou). Jsme malá škola s empatickým přístupem a výbornými vztahy.