Terapeut(ka)

Pozice

Terapeut(ka)
Speciální pedagog

Kontaktní osoba

Mgr. et Mgr. Jana Pechancová
jana.pechancova@gmail.com; 723 687 513

Lokalita

Hlavní město Praha
DYS-centrum Praha z. ú.
Bližší informace

Nezisková organizace DYS-centrum Praha z. ú. hledá brigádnice či brigádníky z řad studentů speciální pedagogiky nebo psychologie. Pracujeme s dětmi, dospívajícími i dospělými se specifickými poruchami učení a/nebo chování. Zájemců o podporu je mnoho, členů týmu málo.
Více informací o nás naleznete na www.dyscentrum.org.
Co nabízíme? Zevrubné seznámení s velmi zajímavou cílovou skupinou. Individuální práci s předškoláky, školáky i dospívajícími ze středních škol, s využitím tzv. evidence-based přístupů a intervenčních materiálů. Práci pod supervizí, systematickou podporu a vzdělávání, zkušenosti a znalosti, které DYS-centrum za 25 let své existence získalo.
Koho hledáme? Mladé lidi, kteří jsou ochotní se učit, ale současně mají své vlastní nápady, mají rádi práci s dětmi i dospívajícími a jejich rodinami, věří v potenciál a možnosti rozvoje každého jedince.