Pedagog volného času

Pozice

Pedagog volného času
Asistent pedagoga | Jiné | Občanský a společenskovědní základ

Kontaktní osoba

Ladislav Lojda
l.lojda@ddmm.cz

Lokalita

Hlavní město Praha
Dům dětí a mládeže Modřany
Bližší informace

Lektor / lektorka kroužku Putování s českým Honzou. Program je určený pro děti s odlišným mateřským jazykem. Putování s českým Honzou je zážitkový program, při kterém se děti hravou formou seznamují s kulturou České republiky a památkami v Praze a v blízkém okolí. Kroužek probíhá 1x za 14 dní ve středu od 15:00 – 18:00.
Možnost dlouhodobé spolupráce i na jiných kroužcích, akcích a programech.