Denní vychovatelka

Pozice

Denní vychovatelka
Speciální pedagog

Kontaktní osoba

Simona Saitlová
reditel@ddhrotovice.cz +420728 139 135

Lokalita

Vysočina
Dětský domov Hrotovice
Bližší informace

DD nabízí:
plat.tř.10, možný nástup od 1.2.2021, případně i později dle domluvy, práci v příjemném 10členném kolektivu s 16 dětmi ve 2 rodinných skupinách, v útulném prostředí rodinné vilky se zahradou na malém městě Českomoravské vrchoviny.
Náplň práce dle katalogu prací
Komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost zaměřená na celkový rozvoj osobnosti nebo na socializaci, resocializaci a reedukaci včetně navrhování cílených opatření k optimalizaci procesu výchovy a vzdělávání v rámci školského zařízení
DD požaduje:
Požadavky na kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., § 16, odst. 2.
(Předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění s účinností od 1. 1. 2015), vzdělání může být buď dokončené nebo probíhající.
Zájem o dítě, respekt k jeho individualitě, odpovědnost, samostatnost, kreativita, flexibilita ŘP skupiny B.