Pečující osoba v dětské skupině

Pozice

Pečující osoba v dětské skupině
Asistent pedagoga | První stupeň ZŠ

Kontaktní osoba

Jana Nechvátalová
jana.nechvatalova@czso.cz

Lokalita

Hlavní město Praha
Dětská skupina Českého statistického úřadu Staťáček
Bližší informace

Pečující osoba v dětské skupině pro 12 dětí ve věku 2-5 let (2 učitelky na 12 dětí).
Požadované vzdělání: učitel mateřské
školy, 1. stupně základní školy, speciální pedagog, vychovatel nebo asistent pedagoga podle § 20
odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících.
Platové rozpětí: 21710 až 31820 Kč.
Místo výkonu práce: Praha 10 u metra Skalka.